March 7th, 2014

Девочка-скерцо

(no subject)

Владыка и Вседержитель, Творец мира, любви и милосердия Учитель!
Прими молитву за люди земли Русской и Украинской. Прости грехи и беззакония, ненависть и нетерпение всех нас. Не дай мыслящим жестокое и коварное исполнить злые планы их. Защити беззащитных, исцели ранами уязвленных, упокой убиенных. Благодатию Пресвятаго Духа ороси любовию иссохшие сердца людские, тернием ненависти, коварства, властолюбия, корысти, зависти, злобы, лукавства и иными беззакониями поросшие, да взрастят люди Твои горящую к Тебе и братиям своим любовь, ведь к ней стремится всякое сердце человеческое, и ею да будут истреблены все распри, раздоры, разделения среди людей. Усердно молим Тебя: мир России и Украине даруй, Церкви Твоей и всем людям Твоим.
Ведь Ты Царь мира и Спас душ наших и Тебе слава и благодарение и поклонение от всех да воссылают, ныне и присно и во веки веков.


Տեր Ամենակալ, աշխարհի Արարիչ, սիրո եւ ողորմածության Ուսուցի՜չ:
Ընդունի՛ր աղոթքը ռուսական եւ ուկրաինական երկրների ժողովուրդների համար: Ների՛ր բոլորիս մեղքերը ու ապօրինությունները, ատելությունն ու անհամբերությունը: Թույլ մի՛ տուր, որ դաժանություն ու ստորություն մտածողները իրագործեն իրենց չար ծրագրերը: Պահպանի՛ր անպաշտպաններին, բուժի՛ր վիրավորներին, հոգեհանգիստ տու՛ր սպանվածներին: Սուրբ Հոգու շնորհքով ոռոգի՛ր սիրով մարդկանց հյուծված սրտերը` ատելության, դավաճանության, փառասիրության, ագահության, նախանձի, ոխի, կեղծավորության եւ այլ ապօրինությունների փշերով պատված, որպեսզի բոլոր մարդիկ կարողանան իրենց սրտերի մեջ սնել այրվող սերը Քո եւ իրենց եղբայրների հանդեպ: Քանի որ նրան է ձգտում է յուրաքանչյուր մարդու սիրտը, եւ նրանով կխորտակվեն բոլոր երկպառակությունները, տարակարծությունները, բաժանումը ժողովրդի մեջ: Ջանասիրաբար աղերսում ենք Քեզ` պարգևի՛ր խաղաղություն Ռուսաստանին եւ Ուկրաինային, Քո եկեղեցուն եւ Քո ողջ ժողովրդին:
Չէ որ Դու ես աշխարհի Թագավորը եւ մեր հոգիների Փրկիչը, եւ Քեզ փա՜ռք ու գոհություն ու պաշտամունք մատուցում ենք այժմ, ընդմիշտ եւ հավիտյանս հավիտենից:


via_corso_
Девочка-скерцо

Спасите Харьковский зоопарк!

Девочка-скерцо

(no subject)

Человек прямоходящий –
Твердо верящий, что он-то
Царство Божие обрящет
За чертою горизонта...
Что дадут и нимб, и крылья
С личным облаком впридачу,
Что заботы станут пылью,
А противники заплачут –
И заплатят честь по чести
За грехи – по высшей мере,
По отдельности и вместе,
В адском пламени и сере.

Человек прямоходящий,
Для него и рай – не диво...
Надевайте старый плащик,
Человек, ходящий криво –
И пойдем, путей не зная...
Ну, а там уж – как придется.
Может, вывезет кривая –
И еще немного солнца
Нам достанется земного,
Да минуют нас печали...
И в конце найдется Слово,
Позабытое вначале.green

(no subject)

Друзья, всем нам, какую бы позицию мы сейчас ни занимали относительно событий в Украине, стоит задуматься: не повлекут ли наши слова, наши посты и перепосты новых человеческих жертв. Мы с вами имели несчастье убедиться, какую огромную силу приобрело сейчас информационное пространство. Идет настоящая информационная война. На мой взгляд, весьма лживая с обеих сторон. Распространяя ту или иную непроверенную информацию, мы, тем самым, подключаемся к этой войне. Решите для себя: готовы ли вы лично воевать таким образом? А вдруг вы транслируете чью-то откровенную ложь?

Мне кажется, сейчас делиться информацией имеют право только те, кто находится непосредственно на месте событий. Все остальное только увеличивает хаос и ненависть - и сгущает обстановку. Поэтому лично я с некоторых пор воздерживаюсь от каких-либо комментариев по этой теме. Простите, если говорю очевидные вещи - к сожалению, они очевидны сейчас далеко не для всех.
* * *

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

Федор Тютчев