January 6th, 2011

Девочка-скерцо

С Рождеством Христовым!


Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ

Ձեզ եւ մեզ մեծ ԱւետիսՏեր, ողորմեա՛, Տեր, ողորմեա՛.
Տեր, ողորմեա՛, Տեր, ողորմեա՛:
Ամենասուրբ Երրորդություն,
Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղություն,
Եկեղեցվո պայծառություն,
Ազգիս Հայոց՝ սեր, միություն:
Եվ հիվանդաց առողջություն,
Ննջեցելոց՝ արքայություն:

Տեր, ողորմեա՛, Տեր, ողորմեա,
Հիսուս Փրկիչ, մեզ, ողորմեա՛:
Ընկա՛լ, Տեր, և ողորմեա՛: