Анна Полетаева (lapushka1) wrote,
Анна Полетаева
lapushka1

Палатки-шелтеры для наших солдат. Шьются прямо сейчас (швеи работают бесплатно), и сразу же отвозятся солдатам на посты. Кроме всего прочего защищают от обнаружения тепловизорами беспилотников. Кто может и хочет помочь - реквизиты в посте.

https://www.facebook.com/EricS1976/posts/3422046147864021

Սա մոբիլ կացարաններ են, տաք, պաշտպանված, իրար հետ համակցվում են արագ եվ ամուր։ Եվ ամենագլխավորը, պահպանում են ԱԹՍ ների ջերմատեսիչներից։ Մեկ զինվորի հաշվարկով անհրաժեշտ է 4 հատ, մեկ հատի ինքնարժեքը կազմում է մոտ 10000 դրամ։ Օրեկան գրում են, զանգում են, ծանոթ մանոթ են խառնում, բերեք, հա բերեք։ Հազարներով են ուզում։ Զինվորն է ուզում։ Պետությունը խոստացավ ֆաբրիկա ստեղծի մեծաքանակ արտադրվի, հումքը ներկրում իրենք եվ հաջորդ օրը տխրահռչակ դեպքերը տեղի ունեցան, դադարեցվեց գործընթացը։ Հիմա ՊՆ-ն ուզում է, զինվորը ուզում է, բոլորն ուզում են, բայց փաստն այն է, որ քանի կրակում էին, գումար փոխանցվում էր, մեզ կոտորելով կարողացանք արտադրություն կազմակերպել, որոշակի քանակ մատակարարել, հիմա թվացյալ խաղաղություն է, բոլորն անցան քաղաքական վերլուծաբանի ազգանվեր գործին, բայց գնալով ցրտում է....

«Շանի» ԻՏ գիտահետազոտական ՀԿ
ԱյԴի Բանկ / ID Bank

ՀՀ դրամ 11808021858900
EUR 11808021858903
RUR 11808021858902
USD 11808021858901
Նպատակը պարտադիր նշել «Նվիրատվություն», որպեսզի պահումներ չարվեն։

These are mobile shelters, warm, protected, combined quickly and strongly. And most importantly, they keep from UCAVs thermal inspectors. One soldier needs 4, the cost of one piece is about 10000 AMD. Daily write , they call, they mix a familiar manot, bring it. They want thousands. The soldier wants. The state promised to create a factory, import the raw materials and the next day the sad cases took place, the process stopped. Now the Ministry of Defense wants to produce a factory, the raw materials imported themselves, and the next day the sad events took place, the process stopped. Now the Ministry of Defense wants to, Soldier wants, everyone wants, but the fact is that while shooting, money was transferred, we were able to produce, provide some quantity, now it seems peace, everyone passed the political analyst's job, but it's getting cold....

"Shani" IT research NGO
ID Bank / ID Bank

AMD 11808021858900 11808021858900
EUR 11808021858903
About us
USD 11808021858901
The goal is to mention ′′ Donation ′′ in order to avoid preservation.
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments